HET PROJECTBUREAU VOOR MEESTERS IN DE BOUW
menu
Home Uitdagingen in de bouw & techniek Oplossen personeelstekort

Velox lost het personeelstekort op in de bouw en in de techniek

Hoe Velox het personeelstekort in de bouw en techniek oplost

Er is in allerlei sectoren in Nederland een tekort aan arbeidskrachten, maar het personeelstekort in de bouw steekt er bovenuit. De helft van de aannemers in de bouw verwacht dat ze zeker de komende vijf jaar nog een tekort aan bouwpersoneel hebben. Vooral krachten met meer kwalificaties en meer ervaring zijn lastig te vinden. Gelukkig beschikt Velox over een breed netwerk en personeel met veel kennis en kunde in diverse vakgebieden. Zo kunnen we ook jouw organisatie helpen bij het vinden van kwalitatief personeel!

Hoe Velox helpt bij het oplossen van het personeelstekort in de bouw en techniek?

Velox helpt het personeelstekort op te lossen door voortdurend een analyse uit te voeren van de markt en de beschikbaarheid van professionals in de bouw. Zo lukt het ons om de juiste vakmensen met de juiste kwalificaties te vinden. Hierdoor kunnen we aannemers helpen aan de kennis en kwaliteit die nodig is om een bouwproject in goede banen te leiden.

De actiepunten van Velox om vakmensen aan te trekken zijn als volgt:
  1. Aantrekken van nieuwe mensen (jongeren en zij instromers). Dit wordt onder andere gedaan door de Bouwend Nederland-campagne ‘Je gaat het maken’ samen met de vakbonden voort te zetten.
  2. Blijven leren en ontwikkelen van vakkrachten in de sector. Naast het belang van het aantrekken van nieuwe mensen, wordt er ook geïnvesteerd in het behoud van mensen in de sector en hun ontwikkeling.
  3. Beter inzicht in vaardigheden en competenties van medewerkers met het Skillpaspoort. Dit paspoort, waar al een prototype voor is ontwikkeld, laat zien waarin werknemers zich ontwikkelen gedurende hun loopbaan. Het geeft inzicht in vaardigheden en competenties. Dit is een manier om mensen sneller te laten in- of doorstromen in de sector.
  4. Vakonderwijs op maat (flexibel en modulair). Werkgevers en vakbonden willen digitale scholingsmodules introduceren, zodat het gemakkelijk is om je bij te scholen of om te scholen als nieuwkomer.
  5. Meer vakkennis over duurzaamheid. Voor de energietransitie is ander soort vakkennis nodig, ook daar wordt volop op ingezet.
Daarnaast is het van groot belang dat professionals die reeds in de sector werken hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. En daar kunnen velen goed hulp bij gebruiken. Daarom staat dat, het aanbieden van cursussen en trainingen aan professionals, hoog in ons vaandel.

Hoe groot is het personeelstekort?

Het personeelstekort in Nederland is groot: ongeveer één op de vier bedrijven heeft te weinig personeel in dienst. In veertig jaar tijd zijn er niet zoveel vacatures geweest, er zijn dan ook meer vacatures dan werklozen. Het personeelstekort in Nederland treft bovendien meer beroepsgroepen dan ooit, van ICT’ers tot horecapersoneel, maar de bouwsector lijkt met de grootste tekorten te kampen. Volgens de BouwMonitor van Cobouw heeft zo’n tachtig procent van de bouwbedrijven te maken met te weinig personeel. Het lijkt misschien makkelijk om de coronacrisis als boosdoener aan te wijzen voor de krapte op de arbeidsmarkt, en inderdaad zitten er nog veel werkenden thuis door middel van de loonsubsidie die is ingesteld tijdens de coronacrisis: de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Personeelstekort tijdens de coronacrisis

Echter brak de werkloosheid ook al vóór de coronacrisis records. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen. Zo zorgt de vergrijzing er al jaren voor dat er relatief steeds minder mensen werken, en ook is het lastig om krachten die ten tijde van de crisis van 2008 werden ontslagen weer terug te krijgen. Daarnaast was er het afgelopen jaar een grotere emigratie uit dan immigratie naar ons land, waardoor we arbeidskrachten verloren. Bovendien neemt de toestroom van jongeren op de arbeidsmarkt de laatste jaren af, omdat zij vaker voor kiezen om langer door te leren.

Gevolgen personeelstekort bouw

Werkdruk en tarieven omhoog

Zoals wellicht te verwachten zijn er ook gevolgen van het personeelstekort in de bouw. Doordat er te weinig arbeidskrachten zijn stapelen de bouwprojecten zich op en ontstaan er dus vertragingen. Dat komt op een ongelukkig moment, want de vraag naar woningen is juist enorm, omdat er niet alleen op de arbeidsmarkt maar ook op de woningmarkt krapte is. Als een gevolg hiervan gaat de werkdruk onder bouwpersoneel omhoog en gaan de tarieven van zelfstandig ondernemers omhoog. Andere gevolgen van het personeelstekort in de bouw is dat meer mensen zich laten omscholen, en dat de werkdruk onder bouwpersoneel en de tarieven van zelfstandig ondernemers omhooggaan.

Tekort aan technisch personeel

Het personeelstekort in de bouw is een technisch personeelstekort. Er is met name veel vraag naar technische professionals die leiding kunnen geven. Een personeelstekort op techniek is in de uitvoerende werkzaamheden deels op te vangen door het omscholen van mensen die uit andere sectoren komen. De vraag naar schilders is bijvoorbeeld kleiner, terwijl die wel goed omgeschoold zouden kunnen worden om in de bouw te werken. Hiermee los je echter op korte termijn niet het technisch personeelstekort in de hogere functies op, omdat dat een grotere mate van kennis en ervaring vereist. Kennis en ervaring die Velox in huis heeft.

Benieuwd waar Velox jouw organisatie nog meer bij kan helpen? Bekijk dan ook eens onze pagina's over energietransitie in Nederland of het oplossen van het woningtekort.

Meer over personeelstekort

Contact

Elke werkdag bereikbaar tussen 07:00 en 19:00

Wil je meer weten over het personeelstekort in de bouw en hoe Velox jouw organisatie kan helpen aan kwalitatief personeel? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag
Kisito Zonneveld Consultant Bouw, Installatie- en Civiele techniek
Kisito Zonneveld