Aan de slag als Coördinator Duurzaamheid en Circulariteit

‘‘Duurzaamheid moet geen uitzondering zijn, maar een regel’’

Duurzaamheid is een populair thema en wereldwijd krijgt het steeds meer aandacht. Voor bouwprojecten wordt er steeds meer nagedacht over het gebruik van duurzame materialen, klimaatbestendig bouwen, het inrichten van nieuwe businessmodellen, industrialisatie en digitalisering. Niet voor niets hebben in 2015 de 193 lidstaten van de Verenigde Naties unaniem de ‘Agenda 2030 Agenda for Sustainable Development’ ondertekend. Een van onze professionals vertelde over zijn visie op duurzaamheid, en specifiek over circulair bouwen.

Na de opleiding Bouwkunde rondde Artuur zijn masteropleiding Architectuur aan de TU Delft af met een afstudeerwerk over duurzaamheid en circulariteit. Vervolgens ging hij aan de slag als Werkvoorbereider. Echter, met zijn interesse gevestigd in duurzaamheid wilde hij zich meer bezighouden met het grotere proces en inspraak hebben op hoe duurzaamheid een centrale plek krijgt in projecten.

Holistisch perspectief
‘’Binnen het onderwerp duurzaamheid is met name het proces waarbij ideeën daadwerkelijk draagvlak krijgen en worden toegepast in de praktijk belangrijk. Op die manier krijgt een abstract begrip voor mensen vorm en gaat het leven. Om zelf van ideeën werk te maken, bekleedde hij een nieuwe functie: coördinator duurzaamheid en circulariteit.’’ Maar wat vergt de toepassing daarvan van een ontwikkelaar?

‘’Thema’s als circulariteit en duurzaamheid zouden eigenlijk in de bedrijfscultuur verweven moeten zitten, willen deze consistent in projecten terugkomen’’, vertelt hij. Hij voegt toe: ‘’de implementatie van circulariteit en duurzaamheid in een project moet geen uitzondering zijn, maar een regel. Dan werpt het echt zijn vruchten af.’’

‘’Als je circulair wilt bouwen moet je uit de comfortzone van je expertise treden’’


‘’Circulariteit is veel meer dan enkel het toepassen van producten welke bestempeld worden als zijnde duurzaam (bijvoorbeeld het gebruik van zonnepanelen). Circulariteit vergt een holistische perspectief waarbij een scala aan criteria dient te worden meegenomen. Zodoende verandert dit de manier hoe men zaken benadert, bijvoorbeeld welke relaties er tussen actoren worden gelegd. Maar het is veel meer dan dat. Een project waarbij duurzaamheid de basis vormt, verandert alles voor de betrokkenen: je manier van denken, hoe je dingen benadert, welke relaties er worden gevormd tussen actoren.’’

‘’Als werknemer rondlopend op een bouwplaats moet je projecten op een holistische manier benaderen, en niet met oogkleppen op. Het is belangrijk dat men zich openstelt voor andere processen.’’

‘’Afval’’ kan mensen met elkaar verbinden
Heb je daar een voorbeeld van? ‘’Afval’’(materiaal) kan vanuit verschillende perspectieven benaderd worden. De een ziet het als iets waar ze vanaf willen en niets mee kunnen, terwijl de ander juist direct de ingeving krijgt dat de stukken hout van een deur in een huis die wordt afgebroken, kan dienen als tafel. Wanneer deze perspectieven aan elkaar verbonden worden, worden mensen met elkaar verbonden’’, benadrukt Artuur.

‘’Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar een afnemer van je afval die arbeidskrachten in ruil daarvoor levert. Deze arbeidskrachten of vrijgekomen materialen kunnen op hun beurt weer aan een lokaal project worden gekoppeld. Hiermee creëer je win-win situaties waar je een businessmodel mee kunt maken. Maar dat vraagt een bepaalde houding van de betrokkenen. Ook zijn veel benodigde systemen en processen daar nog niet op ingericht. ‘’

Steeds meer kopen en minder repareren
Dé oplossing voor een duurzame omgeving heeft Artuur nu ook niet, maar een suggestie voor de eerste grote stap in die richting vertelt hij wel: ‘’Denk bijvoorbeeld aan hoe het belastingstel is ingericht. Een hervorming ervan zou de transitie naar een duurzamere bouwsector flink kunnen versnellen. Verlaag de belasting op arbeid, en verhoog het op materialen. Neem als voorbeeld de situatie als er thuis iets kapotgaat, dan is de keuze snel gemaakt om een nieuw product aan te schaffen, omdat repareren simpelweg te duur is. Daar moet je vanaf als je de omgeving wilt verduurzamen.’’


Lees ook: Velox nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Lees ook

Bij Velox aan de slag als Werkvoorbereider