WERKTUIGBOUWKUNDE

Gericht op het ontwerpen en fabriceren van machines en werktuigen. De producten en machines die in de werktuigbouwkunde worden ontworpen en geproduceerd zijn divers en voeren verschillende bewerkingen uit op grondstoffen of objecten.

Bekijk ook de functies voor bouwkundeelektrotechniek en civiele techniek.

Projectmanager werktuigbouwkunde

Als projectmanager zorg je op een professionele wijze voor de uitvoering van de aan jou toegewezen projecten. Dit betekent onder andere dat je verantwoordelijk bent voor het managen van de kwaliteit, financiën, voortgang en planning.

Daarnaast onderhoud je contact met de opdrachtgevers en onderaannemers voor de naleving van gemaakte afspraken. Ook denk je mee en controleer je de uitgaande offertes in samenspraak met anderen. Periodiek overleg je over de status van de projecten maar bovenal zorg je er samen met het team voor dat er veilig gewerkt wordt.

Engineer werktuigbouwkunde

Is dit project haalbaar en betaalbaar? Dat zoek jij eerst uit voordat je groen licht geeft om te starten. Een belangrijke taak! Samen met de projectleider, BIM-modelleur en werkvoorbereider werk jij de hoofdlijnen van het project uit in verbeteringen en concrete oplossingen. Daarbij focus je voortdurend op de duurzaamheid van het project.

Jij pakt je werk als engineer werktuigbouwkunde grondig aan door:
• de kostenefficiëntie te berekenen.
• ontwerpvoorstellen te maken.
• haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren.
• technische adviezen te geven.

Als Engineer Elektrotechniek zet je al je vakkennis en ervaring in bij het geven van adviezen over uiteenlopende technische vraagstukken. Daarnaast heb je een brede oriëntatie op techniek waardoor je gemakkelijk oplossingen voor problemen kunt bedenken. Je neemt de verantwoordelijkheid voor het uitwerken van programma’s, het opstellen van begrotingen en het coördineren van het calculatieproces. Je analyseert en interpreteert projectgegevens op uitvoerbaarheid, risico’s en aanpak.

Uitvoerder werktuigbouwkunde

Als uitvoerder werktuigbouwkunde organiseer en coördineer je dagelijks de bouwplaats: jij stuurt het team aan en bewaakt de planning, kwaliteit en begroting. De werkvoorbereider heeft het uitgedacht, jij zorgt ervoor dat het gerealiseerd wordt. Je schakelt met je collega´s, onderaannemers en leveranciers en bent zo de verbindende factor tussen deze partijen.

Jij leidt de bouw in goede banen door:
• Operationeel leiding te geven aan het team
• Toezicht te houden, te toetsen en te bewaken of het geleverde werk voldoet aan de bedrijfsprocedures
• Het aansturen van onderaannemers
• Bewaken van deadlines en planning
• De veiligheid op de bouwplaats te toetsen en te bewaken

Werkvoorbereider werktuigbouwkunde

Als werkvoorbereider werktuigbouwkunde laat je niets aan het toeval over. Met het werktuigbouwkundig ontwerp als leidraad zorg jij voor alle voorbereiding, voor de planning van mensen, stel je calculaties op voor meer-en minderwerk en koop je materieel in. Daarbij vraag je offertes op die je vervolgens beoordeelt. Kunnen jouw collega’s 100% op je planning rekenen? Jij zorgt ervoor, mens én het materiaal is op tijd aanwezig. Je bent als werkvoorbereider vaak te vinden op de bouwlocatie en vormt een goed team met de projectleider, engineers, monteurs en de uitvoerder.

Jij houdt je vooral bezig met:
• het opstellen en bewaken van werkvoorbereidingsplanningen afgestemd met engineering en uitvoering.
• de inkoopvoorbereiding van het toegewezen onderdeel.
• het voorbereiden van de werkzaamheden van en met de onderaannemers.
• het opstellen van werkplannen voor de uitvoering.
• het bewaken van informatiestromen rondom de werkzaamheden.
• het signaleren, rapporteren en bijsturen van (financiële) afwijkingen.

BIM-modelleur werktuigbouwkunde

Een complex, multidisciplinair project als dit succesvol laten verlopen? Dat kan alleen maar als alle betrokkenen over dezelfde informatie beschikken en hetzelfde resultaat voor ogen hebben. En dat is waar jij als BIM-modelleur werktuigbouwkunde onmisbaar bent! Met een team onder leiding van een lead-modelleur maak jij één centraal model waarin in alle data is vastgelegd die nodig is voor het ontwerpen, bouwen en beheren van werktuigbouwkundige installaties.

Deze gewichtige taak vervul jij met verve door:
• zelfstandig projectmatige modelleringswerkzaamheden uit te voeren met behulp van Autodesk Revit (MEP).
• ontwerpmodellen op te werken tot uitvoerings- en as-built-modellen geschikt voor prefabricage, montage en beheer.
• alle benodigde informatie af te stemmen met onder andere engineers en werkvoorbereiders.

CONTACT

Vragen of interesse?

Ik ben elke werkdag tussen 7:00 en 19:00 bereikbaar. 
MBaga Zonneveld Sales Consultant Installatietechniek
MBaga Zonneveld