NIEUWS
15 maart 2021

Woningen nodig? Buiten de kaders denken!

Ontwikkelingen in de bouw, installatie- en civiele techniek

Het oplossen van de woningvraag (1 miljoen nieuwe huizen bouwen voor 2030) is inmiddels een van de grootste thema’s bij de komende Kamerverkiezingen van 17 maart. Maar de op-een-na-belangrijkste vraag in dit dossier wordt maar steeds niet beantwoord: waar komen die huizen in Nederland te staan?

Om daar antwoord op te geven, en omdat er helaas nog geen bewindspersoon voor Ruimte en Wonen is, is er maar alvast de Woonkaart 0.1 getekend: een visie op de inrichting van Nederland met 1,7 miljoen huizen tot 2050. De vraag waar er gebouwd moet worden is namelijk zeer urgent. Want tegelijk met dat enorme huizenvolume moet er in dit land een overgang gemaakt worden naar schone energie, onze mobiliteit veilig gesteld worden, aan klimaatadaptatie gedaan worden, natuur bewaakt worden, circulaire doelen behaald worden en leefbare steden gemaakt worden.


Gigantische opgave

Die som van opgaven is groter dan die van de wederopbouw na de oorlog, groter dan de deltaplannen van de jaren vijftig. Alles komt samen in de vraag: hoe maken we steden waar je betaalbaar kunt wonen zodat Nederland voor de komende generaties een mooi, eerlijk en duurzaam land blijft?
Een woonkaart is onmisbaar, want 1 miljoen woningen bouwen voor 2030 betekent dat we in negen jaar tijd de huidige hoeveelheid huizen van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam samen volledig opnieuw opbouwen.

De huizen moeten, wat een architect en steden-directeur betreft, niet in het weiland komen te staan, zoals eind vorige eeuw nog als redmiddel werd gepresenteerd. Nee, in de stad is het werk, zijn de scholen en universiteiten. In de stad zijn grote ov-knooppunten die kunnen voorkomen dat ons land dichtgroeit met files van het woon-werkverkeer.

Een humaan woonmilieu garanderen

Het verdichten van stedelijke gebieden is complex, want de stad is voller dan ooit. Om een humaan woonmilieu te garanderen moeten er vier dingen anders dan nu.
  • Ten eerste is er een centrale hand nodig in Den Haag die kan sturen en knopen doorhakt.
  • Ten tweede moet er een gezamenlijke plankaart komen waarop staat waar gebouwd kan worden.
  • Als derde moeten alle stakeholders als één team optrekken (integraal bouwen) met het vizier op het algemeen belang.
  • En ten slotte moet de planningshorizon worden opgerekt van 2030 naar 2050, dus twintig jaar erbij.


Dat laatste is cruciaal. Wie namelijk goed naar de cijfers kijkt, weet dat reële woningbouwtekorten anders in elkaar zitten dan het lijkt. Uit de recente publicatie ‘Wat wij willen is nog nooit gedaan’ van de Taskforce Bouwagenda blijkt dat lang niet alle bouwlocaties van gemeenten en provincies tot 2030 concreet zijn. Dat betekent dat dat miljoen niet gehaald zal worden.

‘Gat’ tussen vraag en aanbod van honderdduizenden huizen

In 2030 zit er nog steeds een ‘gat’ tussen vraag en aanbod van enkele honderdduizenden huizen. Daar bovenop komt de nieuwe vraag naar woningen, die door de jaren heen steeds verder zal toenemen: volgens onze berekening zijn tot 2050 in totaal 1,7 miljoen woningen nodig.

Zonder een Woonkaart 0.1 gaat het niet. Vanaf morgen moeten we zodanig gaan plannen en bouwen dat er ook na 2030 nog ruimte overblijft in de stad. Om de steden en het milieu niet te laten ontploffen en om de economie niet te laten imploderen.

De oplossingen voor de druk op het stedelijk weefsel zijn niet simpel, maar ze zijn er wel: meervoudig ruimtegebruik (bijvoorbeeld door het overkluizen van sporen en wegen), slimme samenwerkingen, bestuurlijke daadkracht, betrokkenheid van bouwers en ontwikkelaars en begrip voor elkaars belang: een integrale aanpak voorkomt dat huizenbouw strandt in onvruchtbare grensgevechten.

Landingsbaan schrappen

Het helpt als we daarbij buiten de kaders denken: een landingsbaan op Schiphol schrappen biedt ineens ruimte aan honderdduizend huizen.

Bovendien is er het financiële argument: door de tijdhorizon op te rekken naar 2050, komen er hogere en andere budgetten naar boven. Dat is nodig, want een duurzame en sociale toekomst van Nederland schrijf je niet in tien jaar af.

Elke dag voelen heel veel mensen die nu geen huis kunnen kopen of huren de pijn van dat gemis. Als we in onze steden nu voor de leraar, student, zzp’er en agent geen plek weten te maken, betaalt de samenleving hiervoor een hoge prijs. Laten we daarom nu beginnen met deze enorme inhaalslag.


Bron: Van Berkel, B. & Gehrels, C. (2021, 9 maart). Laten we alle bouwlocaties voor woningen nu eens op één kaart zetten. Geraadpleegd van FD.nl

Meer nieuws

Contact

Vragen of interesse?

Ik ben elke werkdag tussen 7:00 en 19:00 bereikbaar.
Heb je nog vragen?
Kisito Zonneveld Consultant Bouw, Installatie- en Civiele techniek
Kisito Zonneveld