NIEUWS
11 december 2019

Start verkenning circulaire potentie gevelbouw

Deze maand zal er een verkennend onderzoek naar de circulaire potentie van de gevelbouw starten. Het kabinet zei dit eerder toe aan de Tweede Kamer. Zij deed dit op initiatief van de drie brancheorganisaties in de gevelbouw, de VKG, de NBvT en de VMRG, die graag de overgang maken naar een circulaire geveleconomie. Het consortium onder leiding van Alba Concepts, bestaat uit de volgende ondernemingen: Copper8, Frontwise Facades, Excess Materials Exchange, W/E adviseurs en Houthoff. Zij gaan gezamenlijk het onderzoek uitvoeren. Het onderzoek start in december 2019 en eindigt in juni 2020. Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. De bouwsector bestaat uit een divers aantal stakeholders en partijen. De potentie voor een circulaire economie is groot maar vraagt om een specifieke aanpak per branche om de transitie in gang te zetten. De gevelbranche verkent de mogelijkheden voor producentenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat producenten verantwoordelijk zijn voor de kosten en effectiviteit van een verantwoorde afvoer en verwerking van de producten die zij op de markt brengen.


0-meting

Dit onderzoek zal allereerst bestaan uit een 0-meting van de huidige status wat betreft circulariteit en het klimaateffect van de totale gevelbouw. Vervolgens zullen de doelen bepaald worden en belemmeringen in kaart worden gebracht. Ook zal de haalbaarheid van eerder opgestelde circulaire businessmodellen voor de gevelbouw getoetst worden. Het onderzoek kan leiden tot afspraken waaraan de overheid en branches zich committeren om te komen tot hoogwaardig hergebruik van producten en grondstoffen in de gehele keten van de gevelbouw. De verkenning wordt afgesloten met een Plan van Aanpak waarmee de gevelbouw aan de slag kan. Dit resulteert over vijf jaar in een zelfstandig en financieel dragend systeem binnen de gevelsector waardoor de circulaire geveleconomie optimaal kan werken.

Bouwwereld.nl

Meer nieuws

Contact

Vragen of interesse?

Ik ben elke werkdag tussen 7:00 en 19:00 bereikbaar.
Heb je nog vragen?
Kisito Zonneveld Consultant Bouw, Installatie- en Civiele techniek
Kisito Zonneveld