NIEUWS
20 maart 2019

Rijksgrond vaker ingezet voor wind en zon: 3 pilots

Snelwegen en baggerdepots zijn zeer geschikt om te combineren met zonneparken en windmolens. Toch gebeurt het nog relatief weinig dat rijksgronden dubbel worden gebruikt. Met drie pilots gaan Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en RVO ervaring opdoen met dit soort nieuwe tenders. In het pilotprogramma worden mogelijke locaties voor de opwekking van duurzame energie in kaart gebracht, zodat marktpartijen daar energieprojecten op kunnen realiseren.

Zonneroute A37

In eerste instantie zijn 3 pilots aangewezen. De locaties liggen langs de rijkswegen A37 (Drenthe) en de A58/A16 (Noord-Brabant), en op en om het baggerdepot Slufter (Zuid-Holland). De ‘zonneroute’ A37 is al gestart met informatieavonden voor omwonenden om ideeën en suggesties mee te kunnen nemen bij de planvorming. Bij de A58/A16 wordt verkend welke locaties geschikt zijn. En bij de Slufter wordt in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam gekeken hoe zonnepanelen te combineren met de oorspronkelijke functie van het baggerdepot.

Bredere aanpak

Met de ervaringen uit het pilotprogramma kan een bredere aanpak worden ontwikkeld om energieprojecten op rijksgronden snel en effectief van de grond te krijgen. Daarbij moet ook oog blijven voor de kwaliteit van de omgeving en maatschappelijk draagvlak. Harde eis is dat het opwekken van energie de oorspronkelijke functie niet hindert: Zo mogen zonnepanelen de verkeersdoorstroming niet in gevaar brengen en moet een baggerdepot ook in de toekomst zijn functie kunnen blijven behouden. Bron: Cobouw.nl

NIEUW: HET VELOX MAGAZINE!

Lees meer ontwikkelingen in ons gloednieuwe magazine!

Vergaar nieuwe inzichten en lees ervaringen van bouwkundig Werkvoorbereiders, een Uitvoerder W en een Projectleider infra. Leer (het team van) Velox beter kennen. En kom meer te weten over toonaangevende, Nederlandse projecten!


Meer nieuws

Contact

Vragen of interesse?

Ik ben elke werkdag tussen 7:00 en 19:00 bereikbaar.
Heb je nog vragen?
Kisito Zonneveld Consultant Bouw, Installatie- en Civiele techniek
Kisito Zonneveld