NIEUWS
23 september 2020

Prinsjesdag: investeren in bouw is topprioriteit

Een miljard euro tegen stikstof, eentje voor het bouwen van woningen, geld voor het versneld uitvoeren van infraprojecten en voor emissieloos bouwen: Prinsjesdag lijkt goed uit te hebben gepakt voor de bouwsector. “Investeren in wonen en bouwen is en blijft topprioriteit”, lichtte minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren toe.

Koning Willem-Alexander zei het al tijdens zijn Troonrede: “De bouw en woningmarkt krijgen een steun in de rug.” Nauwelijks een uur later lijkt de regering die belofte dubbel en dwars waar te maken. Zowel de minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren als de minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen brengt goed nieuws. De bouw must go on, allebei halen ze geplande investeringen naar voren.

Minister Ollongren noemt haar pakket aan maatregelen “stevig”. Deze komen bovendien boven op de investering van 2 miljard euro in woningbouw en de maatregelen om door te bouwen, die in mei bekend zijn gemaakt.

Woningbouwimpuls van 450 miljoen


“De coronacrisis versterkt de noodzaak om de bouw door te laten bouwen, punt van aandacht blijft het tekort aan betaalbare woningen voor starters, ouderen en andere kwetsbare groepen.”

Om de woningbouwproductie op peil te krijgen en te houden, haalt de minister eerder aangekondigde middelen naar voren. Zo komt er komend jaar al 450 miljoen euro voor de woningbouwimpuls beschikbaar (van in totaal 2 miljard euro). Starters worden zoals verwacht vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Die belasting gaat voor beleggers juist omhoog.

Meer Rijksregie


Ollongren gaat zich verder actief bemoeien met 14 grote woningbouwlocaties. Dat kondigde ze vorige week ook aan toen ze de Nationale Omgevingsvisie lanceerde. Vooral de besluitvorming wil ze daar versnellen. Met gemeenten en provincies wil ze duidelijkere afspraken maken over het aantal te bouwen woningen. Voor zogeheten flexpools komt 20 miljoen euro extra beschikbaar.

De D66-minister wil ook actiever grondbeleid voeren. Ze schrijft dat de eerste stappen worden gezet om een Rijksontwikkelbedrijf op te richten. Voor het transformeren van winkels en woningen tot kantoren komt er 20 miljoen extra euro beschikbaar. Zoals vanochtend al werd aangekondigd gaan corporaties snel 150.000 woningen bouwen. Voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving komt er extra 75 miljoen euro beschikbaar.

Duidelijke afspraken met gemeenten


Minister Ollongren: “De bouw moet door blijven bouwen. Ook als het economisch minder goed gaat. Er zijn nog steeds veel meer betaalbare woningen nodig en starters moeten meer kansen krijgen op de woningmarkt. Daarom blijf ik investeren in het op gang houden van de bouw en maak ik duidelijke afspraken met gemeenten en provincies over het maken van woningbouwplannen. Met daarin speciale aandacht voor de starter en kwetsbare groepen.”

Om de problemen met stikstof het hoofd te bieden trekt de regering 1 miljard euro uit tot 2030. Dat geld is bedoeld voor bronmaatregelen om een drempelwaarde of partiële vrijstelling voor de bouw in te kunnen voeren als onderdeel van de stikstofaanpak.


Bron
Van Belzen, T. (2020, 15 september). Prinsjesdag | Kabinet haalt miljarden naar voren: ‘Investeren in bouwen is en blijft topprioriteit’. Geraadpleegd van Cobouw

Meer nieuws

Contact

Vragen of interesse?

Ik ben elke werkdag tussen 7:00 en 19:00 bereikbaar.
Heb je nog vragen?
Kisito Zonneveld Consultant Bouw, Installatie- en Civiele techniek
Kisito Zonneveld