NIEUWS
22 juli 2020

Nieuwe geluidsnormen in de bouw

Vanaf 2022 zou geluidsbelasting op een andere manier berekend gaan worden en worden bepaalde grote gebieden van een nieuwe classificatie voorzien. Dat komt hoogstwaarschijnlijk te staan in de Omgevingswet die over anderhalf jaar ingaat en wat is bepaald in de ontwerpregeling geluid die recentelijk voor inspraak is vrijgegeven. Woningen in de buurt van Schiphol, bijvoorbeeld, zouden daardoor dan het label '(zeer) slecht leefklimaat' krijgen. Volgens jurist Nicolette Zandvliet van NEPROM is goed voorbereiden dé te zetten stap om hier als sector mee om te gaan.

Ondanks de hoge woningnood en het doel van het kabinet om voor 2030 845 duizend woningen te bouwen, is de vrees dat de nieuwe regeling waarschijnlijk leidt tot de uitstel of afstel van de bouw van honderdduizenden woningen. Bouwbedrijven, ontwikkelaars, woningcorporaties, investeerders, huiseigenaren en andere partijen in de sector vroegen daarom het kabinet in een brandbrief om deze problematiek met grote spoed aan te pakken.

Dilemma's
Volgens Zandvliet, die al zo'n 8 jaar bezig is met de Omgevingswet, gaat de wet voor flinke dilemma's zorgen. De normen worden aangepast omdat is gebleken dat meer mensen geluidsoverlast ervaren dan gedacht en omdat de Wereld Gezondheisorganisatie (WHO) strengere regels gaat hanteren. Hierdoor zullen bestuurders beter moeten onderbouwen waarom ze in een bepaald gebied woningen willen bouwen met veel geluidshinder. Vele woningen stonden al gepland om gebouwd te worden in zulke gebieden, maar zullen er misschien niet komen omdat bestuurders en marktpartijen niet graag woningen willen opleveren met een 'slecht leefklimaat', aldus Zandvliet.

Voorbereiden wordt aangeraden
Of de wet er gaat komen zoals het nu is opgesteld, is nog onduidelijk. Wel denkt Zandvliet dat de normen in ieder geval strenger gaan worden dan ze nu zijn. Dat is goed voor mensen hun leefklimaat, maar niet zozeer voor het werk in de woningbouw, wegenbouw, spoorbouw en industrie. De sector kan daarom alvast rekening houden met een grote kans dat er andere bouwtechnieken moeten worden geïmplementeerd om onder andere geluidsarme woningen te gaan bouwen.

Geluidsarme woning
Vorig jaar startte de gemeente Haarlemmermeer een proef met innovatieve, supergeluidsarme woningen die de groei van Schiphol mogelijk moeten maken. Dit werd gedaan door het bouwen van overdekte balkons, schuine daken en absorberende groene gevels. Hierdoor is er minder geluid en dus minder overlast, aldus bouwkundige Martijn Lugten, promovendus op dit gebied aan de universiteit van Cambridge.

Schiphol zelf laat in oktober een maand lang onderzoek doen naar de effecten van vliegtuiglawaai op het welzijn van omwonenden. Het Delftse bedrijf DeNoize heeft een 'slim' raamsysteem bedacht om tot 90 procent geluid van buiten tegen te kunnen houden. Maar voordat de ramen klaar zijn voor installatie in woningen rondom Schiphol, wil het bedrijf eerst van omwonenden weten welk effect het lawaai op hen heeft. Om dit in kaart te brengen wordt er gebruik gemaakt van noise cancelling headphones die omwonenden opzetten. Die headphones zouden het slimme raamsysteem goed kunnen nabootsen, waarmee er gemeten wordt hoeveel hinder er wordt ervaren, aldus Koen Haesen van DeNoize.


Bronnen:

De Leeuw, M. (2020, 20 juli). Woningbouw stagneert door nieuwe geluidsregels. Geraadpleegd van https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2020/07/woningbouw-stagneert-door-nieuwe-geluidsregels-101286796

De Leeuw, M. (2020, 21 juli). 
‘Nieuwe geluidsnormen zoveelste nachtmerrie voor de bouw’. Geraadpleegd van https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2020/07/nieuwe-geluidsnormen-zoveelste-nachtmerrie-voor-de-bouw-101286847

Van Belzen, T. (2019, 10 mei). 
‘Proef met geluidsarme woning tegen vliegtuiglawaai’ Geraadpleegd van https://www.cobouw.nl/woningbouw/nieuws/2019/05/proef-met-super-geluidsarme-woning-tegen-vliegtuiglawaai-101272608

Van Belzen, T. (2020, 22 juni). 
Nieuwe geluidsregels blokkeren bouw van 380.000 woningen. Geraadpleegd van https://www.cobouw.nl/woningbouw/nieuws/2020/06/nieuwe-geluidsregels-blokkeren-bouw-van-380-000-woningen-101285985 

't Amstelveentje. (2020, 8 juli). SCHIPHOL WIL MET 'SLIMME' RAMEN VLIEGTUIGLAWAAI TEGENHOUDEN. Geraadpleegd van https://amstelveentje.nl/nieuws/2020-07-08/schiphol-wil-met-slimme-ramen-vliegtuiglawaai-tegenhouden-nh-nieuws

Meer nieuws

Contact

Vragen of interesse?

Ik ben elke werkdag tussen 7:00 en 19:00 bereikbaar.
Heb je nog vragen?
Kisito Zonneveld Consultant Bouw, Installatie- en Civiele techniek
Kisito Zonneveld