NIEUWS
13 augustus 2020

Na corona nieuwe problemen in de bouw

Nu uit de Bouwmonitor van juli blijkt dat de eerste stofwolken van het coronavirus in de bouw zijn opgetrokken, komen andere problemen weer voor het voetlicht, ziet Madeline Buijs, sectoreconoom Bouw en Vastgoed van ABN AMRO Bank.

Natuurlijk is corona nog niet verdwenen: nog steeds geeft 79 procent van de respondenten aan dat de omzetdaling in juli te wijten is aan corona. Dit is vergelijkbaar met het antwoord van de vorige enquรชte over de omzetdaling in juni 2020. Wel worden de โ€˜aanverwanteโ€™ problemen minder vaak als oorzaak van de omzetdaling vermeld. Algemene vertraging van projecten en vertraging door leveringsproblemen van materialen en ziekteverzuim worden veel minder vaak genoemd.

Corona op het netvlies
Het grote verschil met de bouwmonitor van juni is dat andere problemen in de bouw weer de kop op steken. Met name de bouwers geven dit aan; minder projecten als gevolg van stikstof en PFAS worden door de bouwers veel vaker genoemd. In juni gaven de bouwers de stikstofproblematiek in 38 procent van de gevallen als reden voor de omzetdaling, dit is in juli opgelopen naar 48 procent. PFAS was in juni in 31 procent van de gevallen de oorzaak, nu is dit opgelopen naar 43 procent.

De vraag is of stikstof en PFAS tijdelijk geen problemen veroorzaakten of dat corona meer op het netvlies stond. De verwachting is dat gezien het feit dat corona wat minder op de voorgrond treedt, in de volgende enquรชte stikstof en PFAS ook een grotere rol zullen spelen.

Transformatie kantoren versnelt door corona
Daarnaast geeft de bouwmonitor een interessant inzicht in de verwachtingen van de respondenten over de woningmarkt in relatie tot corona. Zo geeft 51 procent van de respondenten aan dat zij verwachten dat de transformatie van kantoren naar woningen zal versnellen als gevolg van de coronacrisis. Er zijn naar verwachting minder vierkante meters kantoor nodig in de toekomst. Dit levert meer werk op voor bouwbedrijven en tegelijkertijd meer woningen die het woningtekort kunnen terugdringen.

Ook verwacht een meerderheid van de respondenten een verschuiving van stad naar platteland. Iets wat de afgelopen tijd veel is besproken, maar op dit moment nog niet in de harde cijfers te zien is. Wanneer deze trend doorzet, kan dit de druk op de woningmarkt in de steden verlichten.


Bron:
Buijs, M. (2020, 11 augustus). Analyse | Andere problemen steken weer de kop op in de bouw. Geraadpleegd van Cobouw

Meer nieuws

Contact

Vragen of interesse?

Ik ben elke werkdag tussen 7:00 en 19:00 bereikbaar.
Heb je nog vragen?
Kisito Zonneveld Consultant Bouw, Installatie- en Civiele techniek
Kisito Zonneveld