NIEUWS
12 april 2021

Hoe het circulaire potentieel van de gebouwde omgeving te ontsluiten

Nu het actieplan voor de circulaire economie van de EU een jaar oud wordt en er nog steeds veel initiatieven worden genomen om duurzame consumptie en hulpbronnenefficiëntie te stimuleren, blijft er een belangrijke kans bestaan: het ontketenen van het circulaire potentieel van gebouwen en de bouwsector.

De EU versnelt de overgang naar een koolstofarme en circulaire economie, onder haar vlaggenschip 'Europese Green Deal' en met de publicatie vorig jaar van het Actieplan voor de circulaire economie 2.0. Om haar groene en circulaire ambities te verwezenlijken, moet de EU een efficiënt gebruik van hulpbronnen over de hele linie stimuleren. Toch verdienen gebouwen en de bouwsector, met hun hoge potentieel om bij te dragen aan duurzaamheidsdoelstellingen, bijzondere aandacht.


Ontketen het circulaire potentieel van gebouwen en constructie

Volgens de Europese Commissie is de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor meer dan 35% van het vaste afval dat in de EU wordt geproduceerd en vertegenwoordigt bijna de helft van al het materiaal dat uit natuurlijke bronnen wordt gewonnen. Tegelijkertijd heeft het het potentieel om bij te dragen aan de groene ambities van Europa: door de materiaalefficiëntie te verbeteren, kan tot 80% van de broeikasgasemissies uit de materiaalcyclus van gebouwen worden bespaard.

De EU begrijpt het belang van gebouwen en constructie voor het bereiken van haar doelstellingen en heeft haar eerste grote stappen gezet om de sector aan te pakken. In de Renovation Wave-strategie van vorig jaar werd de nadruk gelegd op de noodzaak van efficiëntere en circulaire gebouwen, vooral in de aanloop naar de herziening van de doelstellingen voor materiaalterugwinning voor bouwafval tegen 2024.

2021 zou het jaar moeten zijn waarin strategie zich vertaalt in wetgevende maatregelen. De Commissie, die ernaar streeft de recyclingpercentages te verhogen en de sector in het algemeen duurzamer te maken, onderzoekt alle mogelijkheden bij de voorbereiding van de herziening van de bouwproductenverordening.

Met verschillende opties in overweging, waaronder ecologische voetafdruksystemen, nieuwe vereisten voor productontwerp om reparatie te vergemakkelijken en nieuwe doelstellingen voor gerecycled materiaal voor bouwproducten, is het belangrijk om in gedachten te houden dat het succes van de circulaire economie afhangt van het omvormen van marktkrachten naar circulaire loopt af. Correcte modellering van het recyclingpotentieel van bouwproducten aan het einde van hun levensduur is van cruciaal belang voor de sector om de prestaties aan te tonen van en te voldoen aan de vraag naar duurzame gebouwen.


Urban Mining kan grondstoffen ontsluiten en de recyclingpercentages verbeteren

Metalen zoals koper worden al zeer gewaardeerd door recyclers en hebben een unieke positie om bij te dragen aan een circulaire economie. Koper kan keer op keer worden gerecycled, zonder verlies of verslechtering van eigenschappen. Ongeveer 50% van het koper dat in Europa wordt gebruikt, is al afkomstig van recycling, waardoor het een hoeksteen wordt van de inspanningen van de EU op het gebied van circulaire economie.

Zoals de zaken er nu voorstaan, kunnen de recyclingpercentages nog worden verbeterd. Een recent rapport van het Fraunhofer Instituut toont aan dat Urban Mining een belangrijke manier kan zijn om recycling te stimuleren. Waar conventionele mijnbouw grondstoffen veiligstelt door het winnen en verfijnen van natuurlijke hulpbronnen, doet Urban Mining dat uit de voorraad van de producten van de samenleving, steden en stortplaatsen.

Alleen al in 2018 kwam 24 miljoen ton koper de wereldwijde stedelijke mijn binnen met nieuwe producten, terwijl 13 miljoen ton het aan het einde van hun gebruiksfase als product verliet, een aanzienlijke potentiële bron van secundaire materialen.

De juiste combinatie van beleidskeuzes, doelstellingen en prikkels

De EU moet zichzelf de middelen geven om haar ambitieuze doelstellingen voor een echte circulaire economie te bereiken. Om de Europese gebouwde omgeving echter circulairder te maken en het potentieel van metalen te benutten, moet het juiste beleid worden ontwikkeld.

Omdat duurzaamheid vaak moeilijk te meten is, is het essentieel om effectieve doelen te stellen en eerlijke en robuuste methoden en indicatoren te gebruiken om de duurzaamheid van bouwproducten te beoordelen en aan te pakken. Als alleen streefcijfers voor terugwinning zijn vastgesteld, kan bouwafval worden gebruikt voor opvulling in plaats van verder hergebruik of recycling. Om deze gemiste kans te verhelpen, moeten ambitieuze recyclingdoelstellingen worden vastgesteld voor materiaalspecifieke fracties zoals metalen, om het meeste te halen uit de 2,7 miljoen ton koper die elk jaar de EU-voorraad verlaat.

De recyclingpercentages kunnen worden verbeterd en de bouwsector heeft effectieve doelpalen nodig om zijn voortgang te sturen. Doelen voor gerecycled materiaal kunnen echter een belastend effect hebben doordat ze een beperking vormen voor wat een vrij stromende markt zou moeten zijn, en ze zullen de recyclingpercentages van sterk gerecyclede metalen zoals koper niet verhogen.

In plaats daarvan moet de wetgeving zich richten op het ontwikkelen van een goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen, waardoor gerecycleerde materialen opnieuw in de kringloop terechtkomen waar ze het meest worden gewaardeerd. Zonder voldoende vraag naar secundaire materialen is er weinig stimulans om de recyclingpercentages te verbeteren.

Hier spelen zowel de industrie als de wetgever een belangrijke rol. Beleidsprikkels kunnen helpen om een ​​adequate infrastructuur voor recycling te bieden en de ontwikkeling en uitrol van geavanceerde recyclingtechnologieën te ondersteunen, die van groot belang zijn om de recyclingpercentages van bouwafval en vervaardigde producten te verhogen.

De industrie van haar kant kan haar producten ontwerpen met het oog op duurzaamheid en de activiteiten meer circulair maken door rekening te houden met het materiële potentieel van dingen die ooit als afval werden beschouwd. Als industriële bijproducten en schroot over het hoofd worden gezien, kunnen ze een waardevol ingrediënt zijn voor duurzamere bouwproducten.

Meer nieuws

Contact

Vragen of interesse?

Ik ben elke werkdag tussen 7:00 en 19:00 bereikbaar.
Heb je nog vragen?
Kisito Zonneveld Consultant Bouw, Installatie- en Civiele techniek
Kisito Zonneveld