NIEUWS
16 december 2019

De grondprijzen gaan meer omhoog

De gemeenten gaan hun grondprijzen in 2020 opvoeren. De grondprijzen voor woningbouw en bedrijventerreinen begonnen dit jaar al met stijgen. Dat blijkt uit een benchmark van adviesbureau Stec Groep. De stijging van de bouwkosten is geen reden voor gemeenten om de grondprijzen met rust te laten. 70 procent van de gemeenten verwacht dat zij de grondprijzen voor woningbouw verhogen in 2020. In grofweg 45 procent van de gemeenten gaat het om een verwachte stijging tot 2,5 procent ten opzichte van 2019. Ten opzichte van 2018 heeft circa 60% procent van de gemeenten het afgelopen jaar de grondprijzen voor woningbouw verhoogd; gemiddeld ging het om een stijging van 2,5 tot 5 procent.  De belangrijkste redenen om de prijs te verhogen zijn de gestegen verkoopprijzen van nieuwbouwwoningen en de gestegen stichtingskosten. De prijzen van nieuwbouwwoningen stegen de afgelopen jaar met 16 procent (tweede kwartaal van 2019 ten opzichte van jaar ervoor).

Twee op drie gemeenten gaat grond aankopen

Meer gemeenten lijken te kiezen voor een actiever grondbeleid. 64 procent van de gemeenten wil in de komende twee jaar grond aankopen. 60 procent van de gemeenten heeft in de afgelopen twee jaar grondposities aangekocht. 32 procent van de gemeenten die geen grond aankochten, zijn dit in de komende twee jaar wel van plan. Maar ook veel gemeenten die de afgelopen jaren al wel grond hebben aangekocht, zijn dit de aankomende twee jaar weer van plan. 26 procent van de gemeenten voert op dit moment een actief grondbeleid.


Grondprofessor waarschuwt voor lakse gemeenten

Het versnellen van de woningbouw is voor veel gemeenten (31 procent) een van de belangrijkste motieven om grond actief aan te kopen. Gemeenten lieten de laatste jaren op het gebied van grond geen versnelling zien, constateerde grondprofessor Willem Korthals Altes vorig week. “De investeringen van gemeenten in grond en de uitgifte van grond zitten op hetzelfde niveau als vorig jaar.”


Actief grondbeleid leidt niet tot versnelling woningbouw

Strategische aankopen, het dienen van het algemeen maatschappelijk belang en het versnellen van woningbouw zijn voor de gemeenten de belangrijkste redenen voor het verwerven van grond. Het voeren van een actief grondbeleid leidt echter vaak niet tot versnelling van woningbouw, zegt volgens Stec Groep in navolging van Korthals Altes. “Het verkorten van procedures, het vroegtijdig betrekken van stakeholders en het voorkomen van stapeling van eisen dragen wel bij aan versnelling.” Aankopen van grond kan volgens het adviesbureau gepaard gaan met grote risico’s door de marktdruk en het momentum in de conjuncturele cyclus. De wens om grond aan te kopen voor nieuwbouw kan leiden tot hoge aankoopprijzen. De doorlooptijd van nieuwbouwprojecten is echter lang (gemiddeld tien jaar) en daardoor onzeker. Daarnaast is de residuele opbrengstpotentie van grond voor woningbouw beperkt vanwege de sterk gestegen stichtingskosten.


Opvallend veel grondaankopen in krimpgebieden

Opvallend veel gemeenten in krimp- en anticipeergebieden hebben grond gekocht of gaan grond kopen. In deze gebieden neemt nu al (of op termijn) het aantal huishoudens af en daarmee ook de druk op de woningmarkt en andere vastgoedmarkten, waardoor grondaankopen meer risicovol zijn. Strategische aankopen, maatschappelijke meerwaarde en aankopen voor herstructureringsprojecten (inclusief verdunnen) zijn redenen voor deze gemeenten om toch grond te verwerven Bij iets minder dan de helft van de gemeenten stegen de bedrijventerreinengrondprijzen in 2019 met gemiddeld 1,5 procent ten opzichte van 2018. Een meerderheid van de gemeenten verwacht een lichte prijsstijging (tot 2,5 procent). Bijna 40 procent van de gemeenten werkte mee aan het onderzoek van Stec Groep. Cobouw.nl

Meer nieuws

Contact

Vragen of interesse?

Ik ben elke werkdag tussen 7:00 en 19:00 bereikbaar.
Heb je nog vragen?
Kisito Zonneveld Consultant Bouw, Installatie- en Civiele techniek
Kisito Zonneveld