HET PROJECTBUREAU VOOR MEESTERS IN DE BOUW
menu
Home Dit is Velox Nieuws ‘Architectuur gaat niet over gebouwen, maar over mensen’
NIEUWS
11 juli 2023

‘Architectuur gaat niet over gebouwen, maar over mensen’

In gesprek met Michiel Hofman en Thom Zijlstra

Het team van HofmanDujardin telt circa veertig jonge architecten, interieurontwerpers, tekenaars en stagiaires van vijftien nationaliteiten, die een grote variëteit aan projecten oppakken. Zowel voor bedrijven als particulieren en van architectuur en stedenbouw tot renovatie, interieurdesign en productdesign. “Aan de basis van onze ontwerpen ligt een unieke en persoonlijke filosofie, die wij ‘Shaping Intuition’ noemen en die onze bureaucultuur slim combineert met de intuïtieve en natuurlijke waarden van mensen”, aldus Hofman. “Zowel in onze ontwerpen als communicatie staan eenvoud, kwaliteit, inspiratie en een unieke, persoonlijke aanpak centraal. Bovendien zoeken wij in elk ontwerp en op alle schaalniveaus naar de balans tussen licht, lucht en ruimte, geborgenheid, expressie en verbinding. Zowel tussen mensen, ruimtes, interieur als exterieur, zodat intuïtief ruimtegebruik gestimuleerd wordt.”

Gezonde keuzes

“Om de impact op de natuur tot een minimum te beperken, kijken we actief naar materiaalgebruik, hergebruik en recycling, energiezuinigheid en carbon footprint”, gaat Hofman verder. “Sinds kort koppelen we deze footprint zelfs aan het BIM-model, waardoor de invloed van bepaalde ontwerpkeuzes nóg beter inzichtelijk wordt voor opdrachtgevers en waardoor we nog gerichter kunnen adviseren. Gebouwen worden bovendien zodanig ingericht, dat gezonde keuzes gestimuleerd worden. Door trappen in het zicht te plaatsen bijvoorbeeld, nemen medewerkers sneller de trap in plaats van de lift. Strategisch geplaatste watertappunten bevorderen het drinken van kraanwater boven koffie of frisdrank en kleedruimtes en douches motiveren om met de fiets naar het werk te komen. Last-but-not-least zetten we in op de natuur als asset. Door de natuur een financiële waarde te geven, willen we voorkomen dat zij ten onder gaat aan economische belangen.”

Ruimte voor de natuur

“De integratie van natuur en architectuur is een actueel en zeer interessant thema”, benadrukt Hofman. “In, aan, op of rond gebouwen wordt steeds meer ruimte gemaakt voor de natuur. Een trend die wij van harte ondersteunen en die ook in project Rembrandt Park One volop aandacht kreeg. Het pand landt na de herontwikkeling in het groen en een nieuwe routing en passage verbinden Nieuw-West en West, park en stad én werk en ontspanning. Gelijktijdig biedt een transparante plint met aantrekkelijke functies zoals een restaurant, koffiebar, sportschool en co-werkplekken ruimte ontmoeting, verbinding en kruisbestuiving.”

Waardevolle nieuwe bestemming

Met project Rembrandt Park One heeft een anoniem en incourant gebouw een waardevolle nieuwe bestemming gekregen, meent Thom Zijlstra, architect en projectleider bij HofmanDujardin. “In ons ontwerp zijn we uitgegaan van de kracht van de bestaande structuur. Zowel letterlijk als esthetisch, waarmee we bevestigen dat hergebruik heel dankbaar én succesvol kan zijn.” In ons land staan heel veel gebouwen, benadrukt hij. “Dit betekent dat ook heel veel materiaal beschikbaar is, waardoor we kunnen besparen op nieuwe grondstoffen. Een gedachtegoed dat steeds dieper doordringt bij opdrachtgevers, aannemers en architecten.” Hofman: “Esthetiek maakt steeds vaker plaats voor kwaliteit. En dat is gunstig, want kwaliteit maakt impact, behoudt zijn waarde en nodigt uit tot hergebruik.”

Professionals

Om dit gedachtegoed te laten slagen, is volgens de architecten flexibiliteit in álle projectfases nodig. Van ontwerp tot technische uitwerking en realisatie. “Met name in de uitvoering ontstaat steeds meer dynamiek. Hier moet je als ontwerpende partij in meegaan. Bijvoorbeeld door te kijken hoe vrijgekomen nuttige materialen alsnog ingepast kunnen worden.” Hofman vergelijkt het zelfs met Tinder. “Zodra stakeholders ergens door geïnspireerd raken, heeft dat direct invloed op het ontwerp. Tijd om lang na te denken, is er niet. Swipen zij naar rechts, dan moet direct actie worden ondernomen.” Zijlstra: “De tijd dat de architect leidend was in het bouwproces, is voorbij. Processen worden meer fluïde en partijen zitten steeds gelijkwaardiger in een project.” Hofman: “Juist dan is het belangrijk dat waardes als eenvoud, kwaliteit, inspiratie en een persoonlijke aanpak in elke fase worden vastgehouden. Maar ook dat je continu innoveert en optimaliseert. Om dit mogelijk te maken, betrekken wij zoveel mogelijk professionals uit de markt. Een filosofie die ook Velox ondersteunt en die onze sector steeds verder zal versterken.”


Minimale toevoegingen, maximaal effect

“Je hoeft niet alles te slopen en nieuw te maken”, benadrukt Zijlstra. “In Rembrandt Park One komt dit heel sterk naar voren. Vanaf de eerste penstreep hebben wij heel kritisch gekeken naar wat behouden kon worden. Zowel in het pand als daarbuiten en van constructie en gebouwkern tot gevelelementen. Waar wel nieuwbouw nodig was, hebben we nadrukkelijk gezocht naar minimale toevoegingen met een maximaal effect.” Als voorbeeld noemt hij de horizontale belijning, die het gebouw toegankelijker maakt en de relatie met de natuur versterkt. “Een zorgvuldig luifelontwerp zorgt voor een efficiënte zonwering, een aanzienlijke energiebesparing en fijner werkklimaat, terwijl de realisatie van twee nieuwe en lichtgewicht verdiepingen waardevolle ruimte toevoegt. Zónder aanpassingen aan de bestaande fundering. En ook het paviljoenontwerp is zodanig uitgewerkt, dat we de volledige fundering konden behouden, onze CO2-footprint konden reduceren en positieve impact konden maken op mens en milieu.”

Hoge kwaliteit, sterke basiskaders

Om ontwerpen lange tijd aantrekkelijk en functioneel te houden, zijn volgens Homan een hoge kwaliteit, sterke basiskaders en een bepaalde mate van eenvoud essentieel. “Volgens deze filosofie hebben wij bijvoorbeeld de ontwerpen voor Eneco World in Rotterdam en BarentsKrans in Den Haag gerealiseerd, die na tien jaar nog altijd ongewijzigd zijn”, vertelt hij. “Voor project Rembrandt Park One verwachten wij eenzelfde resultaat.” Zijlstra: “In dit project hebben wij de kans gehad om ook het interieur van de algemene ruimtes te ontwerpen. Zowel van het restaurant, de koffiebar, de co-werkplekken als de entree, waardoor een harmonieuze samenhang tussen architectuur en interieur is ontstaan. Het gebouw is niet trendgevoelig ontworpen, maar spreekt een duidelijke taal die meerdere decennia mee kan en hopelijk ook andere projecten zal inspireren.”
‘Het gebouw is niet trendgevoelig ontworpen, maar spreekt een duidelijke taal die meerdere decennia mee kan’

Personeelstekort, woningtekort en energietransitie

Op deze thema's maken wij het verschil

Als projectbureau bevinden wij ons middenin de projectketen. Het woningtekort, personeelstekort en de energietransitie zien wij als een gezamenlijke uitdaging, waarbij we als Velox onze kennis van duurzaam bouwen, nieuwste technieken, HR en de inzet van personeel bij elkaar brengen. Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Meer nieuws