Zaandam ondergaat grote transformatie komende 20 jaar

Het oostelijk deel van het centrum van Zaandam gaat de komende twintig jaar transformeren. Hoe dat vernieuwde deel van het centrum er in de toekomst uit moet komen te zien staat in het ‘Perspectief Centrum Oost’ wat het college aan de raad heeft voorgelegd ter besluitvorming.

‘Wij zien de oostkant van het centrum als een verlengstuk van onze vernieuwde stadscentrum’

In het toekomstbeeld is meer ruimte voor ontmoeting en gezelligheid, spelen en bewegen en langzaam verkeer. Daarom wordt voorgesteld te kiezen voor minder zichtbaarheid van auto’s in het straatbeeld en geconcentreerd parkeren in enkele gebouwde parkeervoorzieningen. De oevers van de Zaan en de cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied worden in de toekomst beter benut. Om de kwaliteit van het gebied te vergroten kunnen ongeveer achthonderd woningen toegevoegd worden in een divers aanbod. Dit zorgt voor een beter evenwicht tussen duurdere en goedkopere woningen wat het gebied versterkt. In de plinten van de nieuwbouw aan de waterkant komt ruimte voor aantrekkelijke functies die de levendigheid en de verblijfskwaliteit van het gebied vergroten. In de toekomst is de Burcht een intiem stadsplein met ruimte voor ontmoeting, winkeltjes, terrasjes en doorkijkjes naar de Zaan.

Voorzieningen voor het gebied

De nieuwe woningen die in het gebied komen moeten zoveel mogelijk energieleverend zijn. Het perspectief geeft ruimte aan maatschappelijke voorzieningen die passen en die het gebied nodig heeft, zoals buurthuizen, scholen, huisartsen, fysiotherapeuten of kinderdagverblijven. Tot slot wordt er flink wat groen toegevoegd om ervoor te zorgen dat het een prettige plek is om te verblijven en de klimaatbestendigheid te vergroten.  

Zaanstad mooier maken

Wethouder MAAK.Zaanstad Gerard Ram: “Het centrumgebied ten oosten van de Zaan biedt grote kansen voor de toekomst. Als je nu bijvoorbeeld vanaf de Gedempte Gracht naar de Peperstraat loopt zie je precies waarom er in dit gebied nog een wereld te winnen is. De Peperstraat is een brede, grijze autoweg zonder sfeer. Er staan verpauperde panden en het heeft weinig uitstraling. Wij zien de oostkant van het centrum als een verlengstuk van onze vernieuwde stadscentrum en dat spreekt ook uit dit perspectief.

Toekomstbeeld voor Zaanstad in 2040

Het ‘Perspectief Centrum Oost’ maakt onderdeel uit van het programma MAAK.Zaanstad en is het eerste perspectief dat aan de raad wordt voorgelegd. Met MAAK.Zaanstad geeft de gemeente richting aan de ruimtelijke en economische ontwikkelingen van Zaanstad. Dit college wil dat de groei van het aantal inwoners hand in hand gaat met nieuwe en groeiende werkgelegenheid en een goed aanbod van voorzieningen. Kwaliteit staat centraal in MAAK.Zaanstad. Bron: Bouwenuitvoering.nl Publicatie datum: 26 maart 2019

Meer nieuws