Wanneer wordt natuurinclusief bouwen de norm?

Natuurinclusief bouwen moet tot standaard verheven worden. In een brief aan minister Carola Schouten (LNV) en minister Stientje van Veldhoven (MenW) pleit een brede coalitie van wetenschappers en natuurorganisaties tot grote spelers in de bouw en het uitgebreide NL Greenlabel-partnernetwerk. Terwijl de bouw van de ene ‘crisis’ in de andere rolt, is het de hoogste tijd voor concrete maatregelen en heldere normen die op termijn waarde toevoegen, stelt de coalitie. “We vragen de overheid om hierin het voortouw te nemen en natuur als uitgangspunt voor een daadkrachtig beleid te nemen.”

Natuur als uitgangspunt

De brief stelt dat “wanneer we niet alleen de economie, maar tevens de natuur als leidend uitgangspunt kiezen bij beleidsvorming, dan voorkomen we dat we achteraf weer tegen de grenzen van diezelfde natuur aanlopen. ‘What’s in it for nature?’ is een eenvoudig en hanteerbaar principe, dat bijvoorbeeld vorm krijgt in integrale gebiedsontwikkeling, kringlooplandbouw, houtbouw en natuurinclusief bouwen.” Bouwwereld.nl Publicatie datum: 13 november 2019

Meer nieuws