Tekort aan personeel vooral in Zaanstreek en Achterhoek

In de Zaanstreek kampen bedrijven relatief het meest met een tekort aan personeel en in Flevoland speelt het probleem het minst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) over de krapte op de arbeidsmarkt.

[caption id="attachment_1754" align="alignnone" width="1024"]construction Personeelstekort vooral in Zaanstreek en Achterhoek[/caption] Landelijk zegt een kwart van de bedrijven momenteel last te hebben van een tekort aan werknemers. In de Zaanstreek gaat het om 36 procent van de ondernemers, terwijl het percentage in Flevoland 16 bedraagt. Wanneer wordt ingezoomd op sectoren springt het stevige personeelstekort in de bouw in de Achterhoek eruit: 60 procent van de bouwbedrijven heeft hier te weinig personeel. Aan het begin van 2016 waren er nog amper bedrijven die aangaven dat ze last hadden van personeelstekorten in Nederland, met een landelijke gemiddelde van bijna 5 procent. De krapte nam sindsdien snel toe in alle regio’s. Sinds 2017 verkeert de Nederlandse economie in een zogeheten periode van hoogconjunctuur en loopt de spanning op de arbeidsmarkt op, aldus het CBS. Waarschijnlijk komt er voorlopig nog geen einde aan de toenemende vraag naar arbeidskrachten. Uitgezonderd de financiële sector verwacht per saldo 17 procent van de bedrijven dat hun personeelssterkte in 2019 zal toenemen. Het meest optimistisch zijn ondernemers en in de regio Midden-Limburg, waar 30 procent van de bedrijven het personeelsbestand denkt uit te breiden. Oost-Groningen is het enige gebied waarin bedrijven verwachten dat ze volgend jaar minder personeel in dienst zullen hebben.   [blog_slider title="" count="5" category="" category_multi="" more="0" style="" navigation=""] Bron: Bouwformatie.nl Publicatie datum: 07 januari 2019

Meer nieuws