Maximaal één op vier huizen in toekomst circulair

Maximaal een kwart van de nieuwbouwwoningen die de komende decennia moeten verrijzen, kan circulair gebouwd worden.
[caption id="attachment_1773" align="alignnone" width="1024"]aerial-view-architecture-autumn-280221 Maximaal één op vier huizen in toekomst circulair[/caption]

Dat blijkt uit een quick scan van TNO en het Economisch Instituut voor de Bouw. Er is te weinig aanbod van secundair materiaal dat vrijkomt bij sloop ten opzichte van de vraag naar dit materiaal vanuit de nieuwbouwopgave. Stel dat nu alle bouwwerken al circulair gebouwd moeten worden, dan is de vraag naar materialen in de periode 2018-2020 zeven maal groter dan het aanbod. In de periode 2041-2050 zal de vraag vier keer groter zijn dan het aanbod.

De mismatch verschilt per type materiaal. Zo voorziet het aanbod van beton in maximaal 22 procent van de vraag naar beton. Voor baksteen en zandcement geldt dat het aanbod in maximaal 29 procent van de vraag voorziet. Waarschijnlijk liggen de percentages nog lager. De onderzoekers zijn voor het gemak uitgegaan dat hergebruik van secundair materiaal één-op-één mogelijk is; in de praktijk is dat echter lastig, zo niet onwaarschijnlijk.

20 procent minder materiaalgebruik bij nieuwbouw

TNO en het EIB hebben in de studie gekeken naar de nieuwbouwopgave in de metropoolregio Amsterdam (MRA). Daar moeten tot en met 2040 250.000 woningen gebouwd worden, een groot aantal utiliteitsgebouwen van de grond komen en veel infrastructuur aangelegd, gereconstrueerd en vervangen worden. In lijn met de doelstellingen in het Regeerakkoord, het Grondstoffenakkoord en de Transitieagenda bouw streeft de MRA ernaar de bouwopgaven meer circulair in te vullen.

Dat blijkt dus maar beperkt mogelijk. Het verwezenlijken van de bouwopgaven tot en met 2050 vraagt in de regio Amsterdam 59 tot 120 megaton materiaal. Uit sloop komt in dezelfde periode 15 tot 22 megaton materiaal vrij.

[caption id="attachment_1770" align="alignnone" width="489"]Vraag-naar-bouwmaterialen-EIB Bron: EIB en TNO[/caption]

De mismatch tussen vraag en aanbod neemt in de tijd af doordat de vraag vanuit de nieuwbouw op de langere termijn redelijk stabiel is en het aanbod uit sloop groeit.

Als meer casco’s hergebruikt gaan worden, zal dat leiden tot 20 procent minder materiaalgebruik voor nieuwbouw en 36 procent minder vrijkomend materiaal bij sloop.

Minder vervoerskilometers bij hergebruik op zelfde plek

Door hergebruik op dezelfde locatie neemt het aantal voertuigkilometers met 21 procent af. De voordelen van demontabel bouwen zullen zich pas op de zeer lange termijn (na 2050) voordoen, wanneer de onderdelen vrijkomen en kunnen worden hergebruikt.

[caption id="attachment_1769" align="alignnone" width="471"]Aanbod-van-bouwmateriaal-per-materiaaltype-EIB Bron: EIB en TNO[/caption]

Op dit moment is circulair bouwen maar beperkt mogelijk. In de woningbouw wordt 75 procent van het beton met betonmortel geproduceerd en 25 procent met prefab elementen. In de utiliteitsbouw is dit 60 procent mortel en 40 procent prefab. Dit gaat volgens TNO en EIB verschuiven naar een verhouding van 30 procent mortel en 70 procent prefab voor de woningbouw en 40 procent mortel en 60 procent prefab voor de utiliteitsbouw.

Bakstenen worden nu nog met cement aan elkaar vastgemaakt, straks zouden ze aan elkaar geklikt kunnen worden volgens het clickbrick-principe. Bij zandcement is hergebruik veel lastiger; het materiaal wordt vooral gebruikt in vloeren en gebouwfundering en kan hierdoor niet (of moeilijk) demontabel worden ingezet.

[blog_slider title="" count="5" category="" category_multi="" more="0" style="" navigation=""]

Bron: Cobouw.nl

Publicatie datum: 10 januari 2019

Meer nieuws