Gemeentehuis Woerden A+++ en budgetneutraal

In Woerden is het vernieuwde gemeentehuis geopend. De oude huisvesting verkeerde in slechte bouwkundige en bouwfysische staat, waardoor ze onder meer veel energie verbruikte en klimatologisch oncomfortabel was. Na de revitalisatie door Cepezed is het een licht, ruimtelijk A+++-gebouw geworden.

Energetisch heeft het gemeentehuis een sprong van meer dan zes stappen gemaakt

Het bestaande gebouwensemble kwam in de jaren tachtig gefaseerd tot stand. Het bestond uit een rij van drie geschakelde kantoorblokken van verschillende hoogten en afmetingen.

Compact gebouw

Voor een compacter en eenduidiger geheel zijn verschillende bouwdelen gesloopt en zijn doelgericht beperkte delen nieuwbouw toegevoegd. In totaal is het vloeroppervlak teruggebracht van zo’n 14.000 tot 8.000 m2. De voormalige bedrijfshal is sterk verkleind en het entreegebouw is geheel verwijderd. Het uiterste kantoorblok langs de Blekerijlaan is vervangen door een nieuwe raadzaal met een geheel transparante kopgevel. Aan beide langszijden is het gebouw voorzien van aangebouwde, volledig transparante videstroken. De vides brengen licht, lucht en ruimtelijkheid in het gebouw, ook dragen ze sterk bij aan de fysieke en visuele interactie tussen de verschillende functies en vloervelden. Daarnaast maken ze integraal deel uit van het klimaatconcept.

Ruimtelijke beleving

Ook voor het overige zijn openheid, ruimtelijke beleving en verbinding centrale thema’s. Zo is de traditionele cellenstructuur geheel doorbroken en vervangen door grote open vloervelden en ruimten met transparante afscheidingen. De installatietechniek is zo compact mogelijk geïntegreerd, waardoor de verdiepingen een maximale vrije hoogte hebben. De beveiligingsschillen en brandcompartimenteringen zijn zo geplaatst en uitgevoerd dat ze de inzichtelijkheid nergens doorbreken. De glasdelen van de nieuwe gevel zijn bijna twee meter breed en verdiepingshoog, waardoor gebruikers zich direct verbonden voelen met het groen buiten.

A+++

Energetisch heeft het gemeentehuis een sprong van meer dan zes stappen gemaakt. Waar het voorheen energielabel G had en de ambitie van de opdrachtgever minimaal A+ was, heeft het nu label A+++, het één na hoogst haalbare. Daarvoor is onder meer de gevel hoogisolerend uitgevoerd en is het gebouw toegerust met een warmte-koudeopslag en een groot oppervlak aan zonnepanelen. Ook is het gasloos gemaakt en voorzien van energiezuinige verlichting en klimaatapparatuur met een hoog rendement. Belangrijk voor de duurzaamheid is daarnaast de circulaire sloop van de verwijderde en gestripte bouwdelen. Alle vrijgekomen materialen zijn streng gescheiden afgevoerd en maar liefst 98% ervan wordt via een gecertificeerd verwerker hergebruikt.

Budgetneutraal

De verkleining van het aantal meters vloeroppervlak en de uiteenlopende duurzaamheidsmaatregelen besparen sterk op de energie- en onderhoudskosten. Inclusief de kapitaallasten voor alle verbouwingen zijn de totale exploitatiekosten voor het vernieuwde gemeentehuis gelijk gebleven aan die voor het oude. Daarmee is de revitalisatie budgetneutraal tot stand gekomen. Bron: Bouwenuitvoering.nl Publicatie datum: 17 juni 2019

Meer nieuws