Financiële ondersteuning voor klimaatprojecten

In verband met het veranderende klimaat krijgen 3 projecten in de regio Utrecht, Groningen en het Zuid-Limburgse Meerssen financiële ondersteuning uit een pot van €5,2 miljoen. Minister van Nieuwenhuizen: ‘Deze projecten leveren waardevolle praktische kennis op, die andere overheden ook weer kunnen toepassen.’

De projecten

Het Zuid-Limburgse Meerssen krijgt enkele miljoenen zodat het water bij piekbuien beter kan worden afgevoerd. Vorig jaar overstroomde een woonwijk tot tweemaal toe door modder na extreme regen. De provincie Utrecht krijgt geld om woonwijken anders in te richten zodat water beter kan worden opgevangen. De stad Groningen gaat een wijk aardgasvrij maken en gebruikt de investering om deze wijk aan te passen aan de gevolgen van het veranderend klimaat.

Tien miljoen

Minister Van Nieuwenhuizen: “We zetten hiermee een eerste schop in de grond om mooie regionale projecten te steunen die op korte termijn al zichtbare resultaten laten zien. Het levert bovendien waardevolle praktische kennis op, die andere overheden ook weer kunnen toepassen.” Dit jaar en in 2020 maakt de minister in totaal tien miljoen vrij voor lokale en regionale projecten om overheden te stimuleren aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. De ondersteuning voor pilotprojecten staat in het bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Hierin is afgesproken dat het Rijk en decentrale overheden samen €600 miljoen vrijmaken om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig in te richten. De projecten in Meerssen, Utrecht en Groningen krijgen dit jaar € 5,2 miljoen. Minister Van Nieuwenhuizen maakt de komende periode verdere afspraken over de inhoud en financiering van de pilots. Bron: Bouwenuitvoering.nl Publicatie datum: 06 mei 2019

Meer nieuws