ABN Amro: bouwkosten nemen hard toe

Volgens het rapport van de ABN-Amro blijven de bouwkosten stijgen. In het eerste kwartaal van 2019 namen deze kosten met 2 procent toe in vergelijking met een jaar eerder.

De stijgende bouwkosten

In het eerste kwartaal van 2019 namen deze kosten met 2 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. Verder zorgt de hoogconjunctuur in de bouw voor veel vraag en dat heeft een prijsopdrijvend effect. In 2018 zorgde dit voor een prijsopslag van 5,1 procent. De bouwkosten namen daardoor in totaal met 7,8 procent toe in 2018. ABN Amro verwacht dat de prijzen in 2019 en 2020 minder hard stijgen doordat de bouwproductie minder hard stijgt. “De stijgende bouwkosten hebben een negatief effect op de marges van bouwers, omdat de sterk stijgende kosten vaak niet zijn ingecalculeerd in de aanneemsom. Daardoor stijgt het aantal faillissementen in de bouw weer.”

Arbeidsmarkt in iets rustiger vaarwater

Terwijl de bouwkosten nog stijgen lijken de personeelstekorten te stabiliseren. 24 procent van de bouwondernemers geeft aan dat zij het tekort aan arbeidskrachten als een belemmering ervaren. In het derde kwartaal van 2018 zag bijna 40 procent van de bouwondernemers de arbeidsmarkt nog als een belemmering. Het aantal openstaande vacatures stagneert op een hoog niveau. In het vierde kwartaal van 2018 stonden er 16.600 vacatures in de bouw open. Een stijging van 17 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal banen in de bouw neemt nog gestaag toe. In november 2018 waren er 321.000 banen in de bouw, een stijging van 3,5 procent ten opzichte van het jaar ervoorDoordat de bouwproductie hard toenam, terwijl het aantal banen in de bouw maar beperkt steeg, nam de arbeidsproductiviteit sterk toe. “De bouw werd niet efficiënter, het werk wordt tijdelijk door minder mensen gedaan. Inmiddels neemt het aantal banen en dus het aantal gewerkte uren harder toe, wat resulteert in een minder hard toenemende arbeidsproductiviteit.”

Bron: Cobouw.nl
Publicatie datum: 29 april 2019

Meer nieuws