Opstellen Programma Van Eisen (PvE)

Een Programma van Eisen (PvE) is het basisdocument waarmee een installatie ontworpen, ge├»nstalleerd, gecertificeerd en onderhouden kan worden. Velox Engineering zorgt ervoor dat een onafhankelijk PvE wordt opgesteld waarbij er kritisch gekeken wordt naar alle installatieonderdelen binnen een project. Daarnaast is Velox Engineering in staat de gebouwgebonden installatie uit te werken in een bestek (als tekstdocument of als erkend STABU-bestek).